Zonder Titel

Gedicht: Ad den Besten & Toonzetting: Anton Greefkes

Gods slaat de morgen op
Als ik mijn wimperbogen
maar in het blauw van ogen
Zwemen zijn dromen nog

Wolken van doodsangst hij
Kan er niet van loskomen
Hij moet tevoren dromen
Alle zonden van mij

En toch en tocht en toch
Als een nog onbeschreven
Blad in het boek van mijn leen
Slaat Hij de morgen op

Zang en bandonion: Anton Greefkes