Ritmedansje

Gedicht: Joannes Reddingius & Muziek: Anton Greefkes

Een vrolijk dansje, althans kleine kinderen beginnen er van zelf op te dansen als ik het bij gelegenheid op straat ten gehore breng.
Joannes Reddingius schreef het gedicht, ik maakte er een liedje van.

Wil een ritme dansje kind,
zingen, zingen, zingen
Zo een dansje luchtig fijn
laat dan alle dingen,
volg het waar het hene wil,
luister stil

Langs het koren ruist het waar
waaien, waaien, waaien
Winden zuchten vluchtig vlug,
aaien, doen ze aaien
gouden kopje, dansenree
leef het mee

Door de bossen luidt het licht,
klinken, klinken, klinken!
doet het al en overal
rijzen en al zinken
en weer hoog omhoog geniet
van het lied

Juicht het in jezelf mijn kind
wil het rijzen, rijzen
wil het zingen, zingen uit
op zijn eigen wijze.,
volg het edel lichte spoor,
altijd door!

Komt een rytmedansje kind,
lokken, lokken, lokken
zo een dansje welbemind
dartel als de vlokken
van den witte wintertijd
wees verblijd!

Rein je lied en rein je ziel,
al je levensdagen,
blijer klinkt het, zingt het uit,
altijd komt het vragen
vang het liedje lieveling