Vrouwenleed

Aan de kim een schip in zicht
Is een schip van de V.O.C.
Snel verspreidt zich dit bericht
Vrouwen neemt de kind’ren mee.
Laat het werk maar even, loop
Geef maar ruimte aan de hoop
’t_Schip komt in de haven aan..

Weg gegaan hoe lang gelee.
Is, de vader, haar zoon, haar man
Keert hij weer aan Hoornse ree?
Niemand die wat zeggen kan
De gedachte aan de loop
Dat hun vrezen of hun hoop
Toch zijn eigen gang zal gaan

Rustig vaart de haven in
Klinkt van boord een luid hoezee
Vrouwen zoeken naar hun min
Vaart hun lief hier ook nog mee
Van deez’ reis heel uit den Oost
Is dat Jannes niet of Driek
Spanning maakt ze bijna ziek

Als het schip werpt uit de tros
Klinkt daar een luide vreugdekreet
Komen ook emoties los
Van de vrouw die het al weet
Dat haar lief niet keren zal
Daar is Jan maar waar is Driek?
Spanning maakt haar waarlijk ziek

Ziet die vrouwen bij elkaar
Zwijgend stille en vol verdriet
Zoveel mannen zijn weer daar
Hun geliefde was er niet
“In de zee zijn lichaam rust
Onderweg voor Spanjes kust
Sloeg hij overboord.”

Of de smart van nog een vrouw
Haar liefste kind, men weet het niet
Wat van hem geworden is
Bleef hij achter in de Oost
Onderweg door kwaal geveld?
Niemand die het haar vertelt
Hoe dit all’ is toegegaan.

Kan veel smartelijks verhalen
Ver weg van de Zuiderzee
Weinig mensen om hen malen
Wat het noodlot met hen deê
Moge God hen rijk belonen,
Voor het offer ongedacht,
Welvaart hier in Holland bracht.

Zang en Bandonion: Anton Greefkes