Ik ken een lied

Gedicht: G. Antheunis & toonzetting: Anton Greefkes

Ik ken een lied dat t’ hart bekoort
Ik ken een lied vol melodij
Ik heb het reeds als kind gehoord
Die tijd is lang voorbij
Mijn moeder zong het bij de wieg
Van haren eersten zoon
Het klonk zo lief uit haren mond
Zo oneindig zacht en schoon
O moederzorg o moederlied
Mijn hart vergeet u niet

Ik ken een lied dat t’ hart bekoort
Ik ken een lied vol melodij
Ik heb het in mijn jeugd gehoord
Die tijd is lang voorbij
Ze zong het ook de blonde maagd
Die eens mijn liefde won
t’ Was in het veld langs groen en loof
Bij lentelicht en zon
O jeugd en liefde o rozenblaan
Hoe snel verwelkt vergaan

Ik ken een lied vol zoete min
Ik ken een lied vol melodij
Men zong het in mijn huisgezin
Die tijd is lang voorbij
Nu zingt het niemand niemand meer
Voor den ouden armen man
Geen vrouw kust mij de tranen af
Die ik niet weerhouden kan
Geen kind zingt t’ liedje van voorheen
k’ Ben oud en gans alleen

ZAng en Duitse Concertina:
Anton Greefkes