Aan zee

Gedicht: P.C. Boutens & Toonzetting Anton Greefkes

O te luistren naar de zee,
Tot de ziel ga fluistren meê:
Tot heur zwijgen
’t Wonderwoord
Uit zijn diepten stijgen
Hoort!

Alle malen, hartezwaar,
Keere ons zoekend dwalen naar
’t Bruisend breken
Van den vloed
Waar de ziele spreken
Moet.

’t Lichte zingen van de zee
Draagt de ziel op zwingen meê
Waar zij dichter
ij de poort
Zachter spreekt en lichter
Hoort.

Alle smarten, iedre vreugd,
Wat voor eeuwig harten heugt,
Al verblijden,
Elk verdriet,
Levens ongezeide
Lied;

Wat, verward en onverwoord,
Zielen deelt en harten moordt,
Wat, gevonden
En verstaan,
Zalig maakt van stonden
Aan

Licht verwoorden het de twee
Die behoorden ’t lied der zee:
’t Lied dat blij na
Droef berecht,
’t Lied dat alles bijna
Zegt!

Muziek: Anton Greefkes

Zang & piano: Anton Greefkes