Stervend meisje


Kind van wonden,
Dat één stonde
Nog als bleeke sterre beeft,
Voor wier luister
's Werelds duister
Geenen nacht meer olie heeft;

Kind van vreezen,
Teeder wezen,
Kind van louter liefde en leed,
Wier geflonker
Uit den donker
In dit droeve dagen gleed;

Kind van zorgen,
Met den morgen
Van uw leven 't leven moe,
Gaan uw oogen
Als de hooge
Bleek-geworden sterren toe.


Stervend meisje
Gedicht: C.S. Adema van Scheltema
Toonzetting en muziek: Anton Greefkes