Stervend meisje

Gedicht: C.S. Adema van Scheltema toonzetting: Anton Greefkes

Kind van wonden,
Dat één stonde
Nog als bleeke sterre beeft,
Voor wier luister
’s Werelds duister
Geenen nacht meer olie heeft;

Kind van vreezen,
Teeder wezen,
Kind van louter liefde en leed,
Wier geflonker
Uit den donker
In dit droeve dagen gleed;

Kind van zorgen,
Met den morgen
Van uw leven ’t leven moe,
Gaan uw oogen
Als de hooge
Bleek-geworden sterren toe.

Zang en piano: Anton Greefkes