P.C. Boutens

Nederlands dichter (Middelburg 20.2.1870 – Den Haag 14.3.1943). Boutens groeide op in een Zeeuws, streng protestants middenstandsmilieu. Hij bezocht het gymnasium waar zijn talent voor de klassieke talen bleek, een vak dat hij in 1890 in Utrecht ging studeren tegen de uitdrukkelijke wens van zijn vader in. Op 18-jarige leeftijd vertaalde hij Plato’s Symposion, een tekst die een leidraad wa s voor zijn persoonlijke opvattingen over liefde en erotiek. In 1894 werd hij leraar klassieke talen in Voorschoten en in 1899 promoveerde hij op Exercitationes criticae in scholia ad Aristophanis Acharnensis. In 1904 werd hij privé-docent in ‘s-Gravenhage.