Herfst

Gedicht: Frans Bastiaanse & toonzetting: Anton Greefkes

De wind waait langs de heide,
Waar ’t korte daglicht vliedt,
En donkre wolken glijden
Langs ’t zilvergrauw verschiet.

Op verre molen draaien
De wieken loom ál-door;
Er zwermen bonte kraaien
Om ’t kronklend wagenspoor.

Nu zal het najaar rijzen
Met droevig doodsbegin
En spinnen, met zijn grijze
Lijkwade ’t landschap in.

Gedichten (1909)
Gedicht: Frans Bastiaanse
Toonzetting en zang: Anton Greefkes

Zang en piano: Anton Greefkes