De kleine tuin

Gedicht: Herman van den Bergh & toonzetting: Anton Greefkes

De kleine tuin de hagen
van geuren en van zomer
de hete roze en hoger
de zwarte notelaren.

En planten met hun groeven
in weeke zon gelegen
‘t zijn dingen van verleden
en kinderen van vroeger

De maan drijft op het water
en in den blauwe vijver
wanhopig en ont bladerd,
en groote takken nijgen.

En groote wolken varen
langs uitgebloeide boomen
en langs de oude rozen
en langs de harde hagen

En groote jaren joegen
met opgeheven han den
over de sterke planten
en over ‘t rijk van vroeger
Zo hebben de oude zomers,
den weg naar ons verloren.

Zang en bandonion: Anton Greefkes