Geronseld

Tekst en muziek Anton Greefkes

1.
Geronseld in de kroeg
voer ik het zeegat uit
het oosten tegemoet
de V. O. C. mijn bruid
refrein
Mijn liefje liet ol achter
daar bij de nieuwe sluis
Zij plengde dikke tranen
zag zij mij ooit weer thuis

2.
Ik keek waar Tessel lag
Verdween alin de verte.
De duinen die ik zag
Vervulde mij met smerte.
refrein

3.
Hoe was ik hier geraakt
Had ik teveel gedronken
Een vent had mij geschaakt
Aj, ‘k voel mijn hoofd nog bonken.
refrein:

4.
Nu was ik hier aan boord
Alleen maar vreemde koppen
Glimlachte naar mijn maat.
Ik kon het niet verkroppen!
Refrein:

5.
Het schip zou naar de Oost
Als’t daar wel zou geraken.
Zoveel gevaar wat dreigt.
Ik zal de thuisreis maken

6.
Dat ik weer in de kroeg
Vertel al ’t gevaar
Dat ik al heb ontmoet
In de Oost en terug naarhaar
refrein:
Mijn liefje wordt mijn bruid
Die zo lang op mij wachtte
Ik kus haar op de mond
Die zolang naar me smachtte

Zang en bandonion: Anton Greefkes