De Minnaar

Gedicht Anthonie Donker & Muziek: Anton Greefkes

Wie zal de weg hem wijzen,
Hoe hij haar moet beminnen?
De jaren doen vergrijzen
Die vreest haar nooit te winnen.

Zij is alleen te naadren
zoals men vogels doet,
Voorzichtig dat geen blaadren
Verritselen voor den voet.

Het hooge woord te noemen,
Hoe zou hij er voor boeten?
Het zijn de teerste bloemen
Die zich zoo waapnen moeten.

Waar scherpe stekels rijzen,
Daar is het zacht van binnen.
Wie zal den weg hem wijzen,
Hoe hij haar moet beminnen?

Zang en bandonion; Anton Greefkes