Laat mij vannacht een
klein lied schrijven

Gedicht: Jacob Israël de Haan

Laat mij vannacht een klein liedje schrijven,
Voor wie het kleine lied bemint,
dag vergaat. de wolken drijven,
Op de adem van de avondwind,

De wereld is zo stil geworden.
Door de rust van de nacht bekoord.
In lied dat zo vaak machtig morde
Zoekt nu de vrede van het stille woord.

En wijl de wolken peinzend rusten,
En de avondwind zijn adem houdt.
geniet Ik, zonder drift en lusten,
Dit uur zo stil, zo diep vertrouwd.

Ik ken het kampen van de volken.
Ik ken al ’t woeden van hun haat,
Maar ziet hoe stil de wolken
Terwijl de dag In tederheid vergaat.

Ik laat de and’ren de grootheid van hun zangen
Van liefde zwaar of wild van pijn.
Mijn hart heeft deze avond geen verlangen
Dan zé stil als de avond te zijn.

Ik heb dit kleine lied geschreven
Voor wie het kleine lied bemint,
Ik weet niet anders van het grote leven
Dan dat de nacht rustig begint.

Jacob Israël de Haan

Zang & Duitse concertine