Als november is gekomen

Gedicht: Jaqueline van der Waals & Toonzetting: Anton Greefkes

Als november is gekomen
En de regentijd breekt aan,
Als de bomen in de laan,
– Ach, de bladerloze bomen! –

Om de glorie, hun ontnomen,
In de mist te schreien staan,
Als november is gekomen,
En de takken traan op traan

Op de vochte grond doen stromen,
Waar de bladerkens vergaan
Na hun goude’ oktoberdromen
En hun korte vrijheidswaan –
Als november is gekomen …

Laatste verzen (1923)

Zang en bandonion: Anton Greefkes