Moord te Raamsdonk

Tekst: Anoniem & Toonzetting: Anton Greefkes

Bij ons thuis werd veel muziek gemaakt waarbij ik, als kind, ademloos luisterde als mijn vader, weliswaar in een andere toonzetting dit lied zong.
Hoe Jan de kleine guit in zijn eigen bloed de voordeur uitzwom en natuurlijk ook al het andere onheil door de bandieten hen aangedaan
Oud en wijs geworden acht ik dergelijke praktijken verwerpelijk en alleen toegestaan in een lied.
Deze tekst kwam ik tegen een ballade boekje van Tjeerd de Haan en dan zonder de kleine Jan dus heb ik dat maar aan de tekst toegevoegd

Komt vrienden luistert naar mijn lied
Van wat er te Raamsdonk is geschied
Daar woonde eens een man en een vrouw
Die waren melkander zeer getrouw
De man `dat was een grote sok
Die van het minst geritsel schrok
De vrouw dat was een grote tang
en voor het huwelijk heel niet bang
Refrein
Fifaralala, Fifaralala, is dit nu geen drama!

De mensen, nu die hadden wat geld
Dat was aan de moordenaars verteld
Zij kwamen in het midden van nacht
Toen lagen de dieven op de wacht
En toen een ieder naar bed was gegaan
Kloppen de schurken door het raam
De vrouw die werd van het bed gesleurd
En in de volle lengte doorgescheurd.
Refrein:
Fifarallala, fifaralla is dit nu geen drama

De man die riep: “O God, o God,
Ze maken ons allemaal kapot”!
De moordenaars overgoten um
Helemaal met petroleum
Ze staken hem toen in de brand
En maakten hem aldus zo van kant
En kleine Jan de jonge guit
Zwom in zijn eigen bloed de voordeur uit.
Refrein:

De schout van Raamsdonk lang niet mis,
Greep ze in hun verdommenis
De zaak die kwam voor het gerecht
Zo werd de dood hun toegezegd
De rechter sprak tot ieders verlangen,
De moordenaars moeten hangen
De schurken werden wit om hun bek
Ze voelden de strop al om hun vuile nek
Refrein:

Zij klommen bevend op het schavot
En smeekten:”Beul maak het toch kort
De beul die trok het trapje weg
De moordenaars riepen: “Och kech”!
En nu vrienden tot besluit
Is dit vreemde mopje uit
Want wat er verder is geschied,
Dat weten wij wel maar zeggen het niet!
Refrein:
Fifarallala, fifaralla is dit nu geen drama!
Fifarallala, fifaralla is dit nu geen drama!