Troost der Liefde

Dichter: Hendrik Muller & toonzetting: Anton Greefkes

O spreek, mijn hart, waarover wilt gij klagen?
Ik dorst naar liefde en haat is om mij heen,
Ik zoek naar recht, en onrecht heerst alleen –
Wees sterk mijn hart, haat, onrecht kunt gij dragen!

Spreek weer, mijn hart, ik wil u telkens vragen;
Ik vors naar waarheid, leugen heerst alom,
Ik snak naar vrijheid, en elk buigt zich krom –
Wees sterk, mijn hart, en poog nog meer te dragen.

Breek niet, mijn hart, er rijzen schone dagen
Voor ieder, die het ganse leven leeft,
Voor ieder, die volhardend strijdt en streeft –
Heb lief, mijn hart, dan kunt gij alles dragen!

Verspreide gedichten (1908)

Schrijver: Hendrik Muller