Zingen

Zingen, lief, is zich belijden
In de naakte heimlijkheid
Waar de goden zelf in schrijden
Door de godenlooze tijden
Enkel kenbaar den gewijden
Als hun hand den zegen breidt, –
Zingen, lief, is zich belijden
In zoo naakte heimlijkheid!

Zingen, lief, is zich versteken
In een vindbaarheid zoo schoon,
Dat naar echo-lichte woon
Onder jeugd-en-liefdes teeken
Blijde pelgrims nooit ontbreken
Tot den tol van zingens loon, –
Zingen, lief, is zich versteken
In een vindbaarheid zoo schoon!


Uit de bundel “Vergeten liedjes”, zesde druk
C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 1929

Zingen
Gedicht: P.C. Boutens
Toonzetting, zang en begeleiding: Anton Greefkes