Regen

Gedicht : Joannes Reddingius en Muziek: Anton Greefkes

Het weet soms van geen ophouden, die regen!
Maar volgens de dichter Joannes Reddingius kan je er ook anders naar kijken.

Regen, regen, valt aldoor,
klettertik en tik ik hoor
op de ruiten buiten buiten,
Regen zing uw zangen zing
in de vale schemering

ik eentonig liedje mij,
span een klein verdrietje mij
In het duister, fluister, fluister
Spin mij in uw toverkring
In de grijze schemering

Regen, regen maak mij stil,
die opnieuw genieten wil
’t Lieve leven, even, even
Zegen regen, zegen zing
liedjes in de schemering