Laat mij nimmermeer berusten

Gedicht: P.C. Boutens & Toonzetting: Anton Greefkes

Laat mij nimmermeer berusten
God dien ‘k niet met namen zeg:
Uw verlangens zeekre lusten
Neem niet van mijn lippen weg.

Van Uw zoeten honger weet ik
Jarenlang mijn maal bereid,
Van Uw gouden wanhoop leed ik
eindelooze heerlijkheid….

Vreugd moet van de hemel dalen
Als de regen in de nacht,
Vullen vlakke diepe schalen
Boorde vol en onverwacht.

Die kan dood en leven geven,
Vult den hartediepen nood
Met het vreugdevolle leven,
Met den vreugdevollen doo

M

Zang en bandonion: Anton Greefkes