Gebed aan God

Laat in mijn leven van haar over, Heer,
wat niet geheel aan U is toegevallen:
er gaan nog witte vogels heen en weer,
die in mijn bloed hun nesten bleven bouwen.

En zwarte vlinders komen telkens meer
uit de coconnen van verzonken dalen
de bloemen vinden, die zich openvouwen
onder de stergewelven van weleer.

Terug naar Gerrit Achterberg

Gebed aan God
Gedicht: Gerrit Achterberg
Toonzetting, zang en bandonion: Anton Greefkes