Gebed aan God

Gedicht: Gerrit Achterberg & toonzetting: Anton Greefkes

Laat in mijn leven van haar over Heer,
Wat niet gehaal aan mij is toegevallen
Er gaan nog witte vogels heen en weer
die in mijn bloed hun nesten bleven bouwen.

En zwarte vlinder komen telkens weer
uit de coconnen van verzonken dalen
de bloemen vinden die zich openvouwen
onder de stergewelven van weleer

Zang en bandonion: Anton Greefkes