Meieregen

Tekst: Margot Vos & muziek: Anton Greefkes

Meie-regen,
Blije regen,
Tikke-takke-tokkelijn;
Van den hemel
Op mijn hoedje,
Van den bloesem
Op mijn snoetje,
Van de takken op mijn klein
Rikke-rakke-rokkelijn.

Meie-regen,
Blije regen,
Tokkel-tukel-tankeleer;
Op de ronde
Roze zwijntjes,
Op de donzen
Kuikelijntjes,
Op den deftigen mijnheer
Kokkel-kukel-kantekleer.

Meie-regen,
Blije regen,
Tinke-pinke-pereling;
Op de plompen
In de vaarten,
Op de roode
Kattestaarten,
Op den fijnen veerenkring
Van de witte schereling.

Meie-regen,
Blije regen
Hippel-trippel-trippelt heen
Over heggen
En door slootjes,
Als een leger
Vogelpootjes,
Dansend naar de verte heen,
Hippel-trippel-tippel-teen.

Meie-regen,
Blije regen,
Zeg, waar blijf je nu zoo gauw?
Aan mijn kleine
Vingertoppen
Hangen nog de
Warme droppen.
Weet je, weet je wat ik wou?
’t Werden kralen, rood en blauw!